ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล"


วันที่ 10 ส.ค. 61 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล"
สายวิชาการและสายสนับสนุน ประจำปี 2561โดยผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้ารับ การอบรม ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 

 
1.jpg
16/8/2018 10:10:03

Size (KB)  :  82 KB
2.jpg
16/8/2018 10:16:54

Size (KB)  :  156 KB
3.jpg
16/8/2018 10:16:48

Size (KB)  :  181 KB
4.jpg
16/8/2018 10:16:45

Size (KB)  :  258 KB
5.jpg
16/8/2018 10:09:37

Size (KB)  :  94 KB
6.jpg
16/8/2018 10:09:42

Size (KB)  :  187 KB
7.jpg
16/8/2018 10:09:46

Size (KB)  :  234 KB
8.jpg
16/8/2018 10:09:51

Size (KB)  :  195 KB
9.jpg
16/8/2018 10:09:55

Size (KB)  :  202 KB
10.jpg
16/8/2018 10:09:59

Size (KB)  :  192 KB
11.jpg
16/8/2018 10:12:38

Size (KB)  :  274 KB
12.jpg
16/8/2018 10:12:33

Size (KB)  :  194 KB
13.jpg
16/8/2018 10:12:29

Size (KB)  :  112 KB
14.jpg
16/8/2018 10:12:21

Size (KB)  :  116 KB
15.jpg
16/8/2018 10:12:16

Size (KB)  :  146 KB
16.jpg
16/8/2018 10:12:13

Size (KB)  :  105 KB
17.jpg
16/8/2018 10:12:10

Size (KB)  :  106 KB
Pages:     1