ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ก่อนใช้เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)


ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ค่ายก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ก่อนใช้เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560)
วันพฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Thumbnail Image Table
1.jpg
21/8/2018 15:32:16

Size (KB)  :  264 KB
2.jpg
21/8/2018 15:33:17

Size (KB)  :  289 KB
3.jpg
21/8/2018 15:33:12

Size (KB)  :  369 KB
4.jpg
21/8/2018 15:33:08

Size (KB)  :  299 KB
5.jpg
21/8/2018 15:32:21

Size (KB)  :  288 KB
6.jpg
21/8/2018 15:32:25

Size (KB)  :  306 KB
7.jpg
21/8/2018 15:32:33

Size (KB)  :  309 KB
8.jpg
21/8/2018 15:32:29

Size (KB)  :  303 KB
9.jpg
21/8/2018 15:32:37

Size (KB)  :  317 KB
10.jpg
21/8/2018 15:32:41

Size (KB)  :  282 KB
11.jpg
21/8/2018 15:32:46

Size (KB)  :  291 KB
12.jpg
21/8/2018 15:32:12

Size (KB)  :  244 KB
13.jpg
21/8/2018 15:32:50

Size (KB)  :  257 KB
14.jpg
21/8/2018 15:32:55

Size (KB)  :  258 KB
15.jpg
21/8/2018 15:32:59

Size (KB)  :  261 KB
16.jpg
21/8/2018 15:33:03

Size (KB)  :  254 KB
Pages:     1