^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

ติดต่อเรา

 • งานบริหารบุคคล อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

  โทรศัพท์ > หัวหน้างาน                             032-261790 ต่อ 1013
  โทรศัพท์ > นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล        032-261790 ต่อ 1015
  โทรศัพท์ > นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร           032-261790 ต่อ 1016  
  โทรสาร                                                 032-261078
  อีเมล                                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150